👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر (DTS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

مشخصات « پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر (DTS)»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 15 سوالی

نوع فایل: word

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS): هدف: ارزیابی میزان تحمل پریشانی هیجانی از ابعاد مختلف (تحمل، جذب، ارزیابی، تنظیم) شیوه تکمیل: به مواقعی فکر کنید که احساس پریشانی یا آشفتگی می کنید. پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه عقاید شما درباره احساس پریشانی یا آشفتگی را توصیف می کند.

👇محصولات تصادفی👇

پژوهش درباره تکنولوژی بتن مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولاد با استفاده از CFRP گزارش کاراموزی شهر سازی پاورپوینت فراصوت و فرو صوت تحقیق و مبانی نظری تعارض و ماهیت آن دانلود تحقیق آموزش و پرورش 10 ص